Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TCM) je komplexní obor, jehož kořeny jsou tisíce let staré. Mluví jazykem symbolů, které vycházejí z taoistických nauk o yinu, yangu a pěti prvcích. Zdravím se v tomto konceptu rozumí harmonický tok Qi - životní energie tělem.

V kontrastu se západním přístupem, jehož jednotlivé vědní obory lidskou bytost atomizují, TCM nahlíží na člověka jako na celek (holisticky), nezkoumá příznaky a diagnózy odděleně, ale snaží se pochopit souvislosti mezi nimi. Přistupuje ke každému člověku jako k unikátní bytosti a léčí jeho konkrétní situaci a konstituci. Pro moderního člověka má ohromný význam velkým důrazem na skvěle propracovanou prevenci. Čínská medicína v žádném případě ale není náhražkou západní medicíny, je ale jejím skvělým a mocným pomocníkem. 

Nástroji TCM v péči o člověka jsou fytoterapie (bylinná léčba), akupunktura, moxibuce a baňkování, dietetika (nauka o zdravém stravování), qi gong a tuina.

Ve vyspělých zemích západní Evropy, podobně jako v USA a Kanadě je TCM běžnou součástí zdravotního systému.

Akupunktura a moxibuce:

Nejspíše nejznámější metodou TCM je akupunktura - ovlivňování energetických drah v organismu - meridiánů jehličkami. Meridiány je možné si v těle představit jako podzemní řeky, které mají své prameny, potůčky, jezera, místa, kde se voda dere na povrch, ale i místa, kde voda tak dobře neteče, zahnívá, kde je koryto řeky blokováno nečistotami, kde je vody málo, atd. Akupunktura tak symbolicky funguje jako regulátor toku řeky. 
K akupunktuře se používají výhradně sterilní jednorázové jehly, které jsou mnohonásobně tenší než jehly injekční, tedy jejich vpich není bolestivý (0,2mm).
Moxibuce je nahřívání akupunkturních bodů a drah pomocí sálajícího tepla z hořícího pelyňkového doutníku. Metoda pomáhá doplnit energii, vypudit chlad z drah a výrazně ulevit od bolesti. Vjem sálavého tepla, které se na ošetřovaném místě rozlévá je velmi příjemný.

Bylinná léčba - fytoterapie

Je asi nejrozšířenější metodou TCM na světě, k léčbě používá převážně čínské byliny, jejichž vlastnosti jsou popsané někdy i v tisíce let starých textech. Čínská fytoterapie léčí výhradně pomocí směsí bylin, ne jednotlivými léčivkami. Jednotlivé účinky bylin se skládají jako "rovnice", jejíž výsledek by měl sednout na konkrétní stav klienta. Směs pro každého klienta je unikátní na jeho potíže, konstituci, momentální stav, roční období, atd.
Směsi bylin předepisuji ve formě čajových odvarů, tablet i granulátu.
Proč čínské byliny a ne české? Znalosti o čínských bylinách jsou mnohem starší, písemně doložené a jejich účinky jsou systematizovány z pohledu diagnostiky TCM.

Dietetika

Stravou si můžeme hodně ublížit, ale i pomoci. Součástí úspěšné a dlouhodobé léčby je i úprava stravovacích návyků. Dietetika TCM rozlišuje vlastnosti jednotlivých potravin podobně jako bylin a doporučuje jejich konzumaci podle konstituce a konkrétních potíží klienta.